2014. január 22., szerda

Amundok - A tökéletesség eszményének rabszolgái (átdolgozott, bővített)

A korábban azonos címmel megjelent cikk átdolgozott, bővített verziója az alábbi címeken érhető el (köszönet Magyar Gergelynek és Gulandronak a feltöltésért):

Amundok (bővített) - kalandozok.hu
Amundok (bővített) - kronikak.hu

A képet Tikos Péter grafikája alapján Magyar Gergely készítette

2013. december 10., kedd

Amundok - A tökéletesség eszményének rabszolgái

Sajátos lelki alkatuk folytán az amundok viselkedésében és egymáshoz való viszonyában domináns szerepet játszanak az érzéki és érzelmi impulzusok. Ösztönös reakcióik és tudatos döntéseik egyaránt erősen alárendeltek e benyomásoknak – sokkal erősebben, mint ahogy azt az elfszabású fajoktól megszoktuk –, így az érzelem és az indulat a szemükben tökéletes és elégséges érve és mozgatórugója az egyén viselkedésének. Az ezek kiváltására képes egyedek pedig ezáltal természetes mozgatóivá válhatnak a társadalom működésének. Értékrendjükben meghatározó szerepet játszik, vágyják és rajongva imádják a testi tökéletesség szépségét, ezért az önmagában is felfokozott érzéki reakciókat képes kiváltani belőlük, kiemelkedően magas foka pedig ösztönös vonzerőt gyakorol az erre rendkívül érzékeny fajtársakra.

2013. november 12., kedd

Amundok Könyve (előzetes)

A most következő előzetes három szemelvényt tartalmaz az Amundok Könyve munkacímen futó M.A.G.U.S. kiegészítő tartalmából. Előbb a fejezeteket összekötő Amhe-Ramun monológ bevezetőjét olvashatjátok, majd az amundok természetéről és kultúrájáról szóló részből szemezgettünk, végül egy specifikusabb közösségük, a kráni nemzetségekről közlünk egy rövid összefoglalót. Letöltés: amundpreview

2013. november 3., vasárnap

A Dartonmosoly vizsgálata

„A maremita rend azon tagjai, akik a Dúlás háborújában hazájuk védelmére keltek, azonosító és vezeklés gyanánt metszették eleven húsukba Darton mosolyát. Fogadalmuk értelmében nyílt sebként csak az Államszövetség felszabadulásáig kellett viselniük… az életben maradottak arcán azonban mindmáig látható és tapintható kettős hege.” (Szinergium,12.old) Eddig az idézet.
A Dartonmosoly mint fogalom, jelenség sokáig ismeretlen volt a MAGUS-ban, első megjelenése a Szinergium nevű művészeti albumban történt. A cikk célja a Dartonmosoly, a megjelenési körülményeinek és hitelességének vizsgálata, hogy megállapítsuk, jó-e, hogy van egy ilyenünk is Yneven.

2013. augusztus 10., szombat

Feketemágia, gonoszság, nekromancia

A fentebbi fogalmak gyakran merülnek fel vitás kérdéseként a kalandmesterek és játékosok körében, gyakran keverik őket és helytelen meghatározásukból helytelen következtetéseket vonnak le. Bár a fogalmak tisztázottak, a MAGUS szakirodalom nem minden esetben könnyíti meg dolgunkat, hiszen szövegében pontatlanság is található. További nehézség, hogy a fentebbi fogalmat némelyike nem jelent meg az első könyvekben, és csak, vagy is, Rúnák lapjain jelent meg, így sokakhoz máig is közvetve, gyakran torzulva jut el. A tisztánlátás érdekében ezeket a kérdéseket szeretném tisztázni cikkemben.

2013. július 29., hétfő

Darton híveinek kitüntetései, avagy a halál neves csatamezőinek trófeái

A sötét tréfák urának minden halott lelkénél kedvesebbek azok, akik kitüntették magukat hitének legnagyobb ütközeteiben. Ezen hívének biztos helye lehet mellette, személyes síkján vagy holta után angyalaként szolgálni tovább magas rangú papjai és paplovagjai hívására válaszul. Ezért azok, akik ilyen csatában vettek már részt, arra igyekeznek felhívni hittársaik figyelmét találkozásaik során. 

Ez nem jelent rangban való eltérést feltétlenül, de az biztos, hogy összeverődött kompániákban magától értetődően ragadják magukhoz azok a lovagok a hangot és a vezetést, akik bírnak egy vagy több ilyen „Sötét Trófeával”. Ezeket ugyan nem kapják kitüntetésként a maremiták, hanem magukat ékesítik fel velük, de senki sem merészelne jog nélkül bírni egy ilyen jelvényt.

2013. június 23., vasárnap

Krán - Egyéniség, hatalom és központosítás a kos országában

Krad kulcsárainak páholya a legtitkosabb források kezelésével kényes feladatot lát el a Pyarroni titkosszolgálat működésében. Munkásságukat a legnagyobb titoktartás övezi, elemzéseikbe, melyeket a felsőbb körök döntése alkalmatlannak talált az avatatlan elmék számára, gyakran évszázados titkosítás mellett, kizárólag a legmagasabb szintű beavatottak nyerhetnek betekintést. A páholy az alábbi tanulmányrészletet a maximális, ezeréves titkosítás leteltével, P.Sz. 3658-ban tette hozzáférhetővé a szolgálat tagjainak. Noha bizonyára mind vallás-ideológiai, mind belpolitikai szempontból készültek hasonlóan mélyreható elemzések a Sötét Birodalomról, valamint a tanulmány nyilvánvaló töredékessége önmagában is számos kérdést vetett fel, a Krán belső felépítését és társadalmi struktúráját csupán általános ismérveinek szintjén bemutató szövegrészeken túl további részleteket eleddig a titkosítás lejárta ellenére sem hozott nyilvánosságra a kulcsárok jegyzettára.

2013. február 10., vasárnap

"Itázás", avagy beszél(mesél)jünk helyesen


"A Morgenita kalandozó az Orwellitáktól elfoglalt szentélyben húzódott meg, amíg az Uweliták és az őket támogató Adroniták a hős Areliták támogatása mellett el nem űzték…"

A kicsit erőltetett példamondat - amelynek hallatán minden jóérzésű, olvasott MAGUS kalandmester és játékos hátán végigfut a hideg - akár el is hangozhatott volna valahol, ahogy részletei gyakran elhangzanak bizonyos MAGUS-sal foglalkozó körökben, hiszen éppen ezért fogtam hozzá ezen cikk megírásához.
Történt egyszer, hogy a magyar nyelv sorsa lefelé ívelő pályán indult el… kezdhetném így is, és érinthetném Kazinczy nyelvújító mozgalmát, vagy korunk angolosodását, de ne menjünk ilyen messzire, maradjunk csak a MAGUS berkein belül.

2013. január 25., péntek

A Rowon koncepció


Egy régi koncepciót szeretnék itt rögzíteni a belőle készülő, alaposabb cikk megírásáig, egyrészt, mert erre találtuk ki és szánjuk az oldalt, másrészt a MAGUS-ban terjedő önkényes "ötletmerítő" tevékenységek szegélyezte úton való egyenes haladás végett.

Rowon. Városállam a Quironeia déli partvidékén, az Északi Városállamok között. A Dartoniták miatt vált ismertté, kedveltté a MAGUS rajongóinak körében, és máig megoldatlan problémákkal küszködik.

2012. július 26., csütörtök

Az amund titkos városokról


A különböző forrásokban rendre találkozhattunk a Nap Titkos Városai kifejezéssel, melyeket különböző sorszámmal illettek, általában ahány forrás, annyiféleképpen. Kettőnek a neve is ismert, míg egy harmadikról is tudhatjuk, hogy az egyik amund isten védnöksége alatt állt. Ugyanakkor az újabb források, a Vihar Ibara felett-től, már megfeledkeznek a Titkos Városokról, inkább homok alatt úszó városerődökről beszélnek. Ezen dolgok rendbetétele a célja ez alábbi cikknek.